„Verdens hjerte” – 7 minutters meditation

United-Kingdom Germany Romania France Italy Spain Hungary Denmark Czech-Republic Poland Israel

21. Juni

Heart of the WorldPå årets længste dag (sommersolhverv) holdes den verdensomspændende yogadag, hvor vi inviterer medlemmer af alle religioner, trosretninger, spirituelle retninger og sociale lag, fra alle aldersgrupper og alle nationaliteter til at forene deres hjerter i kærlighed i en verdensomspændende 7 minutters meditation til bøn for menneskehedens og for vores planets velbefindende, og for fred på Jorden.

Det anbefales at følge instruktioner nedenfor, for at sikre at meditationen er effektiv og ensartet over hele verden.

Introduktion

(hvis du laver denne meditation i en gruppe, kan du læse følgende tekst op i gruppen)

Jorden er en multisystemisk organisme. Vi påvirkes alle af alt, der sker med jorden, – og alt, der sker med os, påvirker jorden. Jorden er et levende væsen; jordens sten, planter, dyr, vande og atmosfære er indbyrdes afhængige og forbundet i en biologisk super-organisme. Denne planet formår at modstå entropi, at regulere sin temperatur, iltforhold, saltkoncentration i havene og alle de mange aspekter, der tilsammen muliggør liv på jorden. Alt dette viser, at Jorden også har et hjerte, at det har et unikt “jeg”, i dette ekstremt mangfoldige system. Dette er grunden til at mange kulturer mener, at “vi kan end ikke knække et græsstrå, uden at det påvirker hele planeten”. 

Denne unikke spirituelle manifestation udgør et samlet tiltag til at heale Jorden, til at løfte menneskets bevidsthed og undgå en mulig global katastrofe, skabt af menneskets destruktive tendenser.

Denne meditation-visualisering-bøn tager udgangspunkt i viden om eksistensen (på subtile niveauer) af en dyb planetær kommunikation. En stærk intention kan give genlyd over hele Jorden, hinsides begrænsninger i tid og rum. Ligesom en sten, der smides i søen, skaber ringe af bølger på vandet, som vokser sig større og større, indtil de til sidst får hele søens overflade til at bølge, på samme måde fremkalder menneskets bevidsthed et ikke lokaliserbart felt af signifikant intensitet og information, som kan fremkalde globale effekter over hele planeten og endda i hele Universet. Alle autentiske spirituelle traditioner ser kærlighed, som en mystisk forbindelse, der forener alting. Et netværk af hjerter, fyldt med kærlighed, vil nemt kunne få adgang til at aktivere planetens kommunikationssystem. Hver gang vi centrerer os i hjertet og får adgang til vores gådefulde spirituelle centrum, forbinder vi os samtidig med dette planetære energinetværk. Så bliver alt det vi bærer i vores hjerter spontant til en vibration, der giver liv til hele netværket og spredes ud i hele universet. 

Du kan downloade en lydguide øverst på den engelske side.

Vi gør det således:

Et lille præparat…

Vi forbereder os selv ved at lave et indre smil til vores hjerte. Vi lukker vores øjne og smiler. Det indre smil behøver ikke nødvendigvis at vises i ansigtet. Det kan være en ren indre oplevelse. Vi bliver bevidste om den specifikke energi smilet genererer i os. Det er en energi fra vores sjæl, en manifestation fuld af empati, kærlighed og forståelse. Så, i en graduerende, let og vedvarende bevægelse, vi sender denne energi mod hjertet. Når energien akkumuleres, vi mærker den rene og ægte effekt. Til sidst, nu fyldt med det indre smil, vi projekterer denne energi fra hjertet til hele kroppen, opfattende osmosen mellem hjertet og resten af vores tilstedeværelse.

Meditations-teknik, udført alene

Velkommen til jer alle!

Om 60 sekunder begynder vi Verdens Hjerte meditationen, der bliver lavet samtidigt over hele planeten.

heart-meditation-prayer-01Find dig godt tilrette på en plads og vend opmærksomheden indad.

Nu er der 30 sekunder til vi begynder… Sid med ret ryg og fødderne på gulvet. Lad hænderne hvile på knæene.

Vi begynder om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Ret opmærksomheden på åndedrættet og følg opmærksomt ind og udåndingen. Mærk hvordan din krop spænder mere og mere af. Indånd frisk ren energi og ånd den brugte energi ud.

heart-meditation-prayer-02Ret så opmærksomheden midt i brystet og centrer dig i hjertet.

Bliv nu gradvist opmærksom på at hele universet er gennemstrømmet af guddommelig kærligheds-energi. Mærk denne kærlighed, der strømmer ind i dig fra alle retninger og fylder dit hjerte op ved hver eneste indånding.

Visualiser at energien bliver stærkere og stærkere, mere og mere strålende, at den smelter alle spændinger væk og fjerner al frygt, og den fylder dit hjerte med lykke, kærlighed, enhed, lys og håb.

heart-meditation-prayer-04Fra denne tilstand af overflod, ræk ud og forbind dig med alles hjerter, som lige nu deltager i denne meditation over hele verden. Mærk kærlighed og lys, der strømmer fra dit hjerte til alles hjerter omkring dig; i din by, i dit land, så til alles hjerter i dit kontinent, og endelig til alles hjerter i hele verden. Læg mærke til, at der gradvist dannes et netværk af hjerter; et vidunderligt magisk kærligheds-væv af lys, broderskab og taknemmelighed for livet, som omslutter hele planeten.

heart-meditation-prayer-05Visualiser nu at jorden er dækket af grønne skove, blomstermarker, krystal klare vandområder, blå himmel, frisk luft, frugtbar jord og dyr, der trives og er fyldt af liv og vitalitet. Forestil dig, at alle jordens mennesker er sunde og raske og at de lever i fred og overflod. At de kun anvender bæredygtig, naturvenlig teknologi og at alle vokser spirituelt og opnår visdom. Se hvordan vi alle træder ind i en ny æra af fred og oplysning, åbenhed og samhørighed.

heart-meditation-prayer-06Brug din intention til at projicere en intens stråle af klar, lysende hvid energi, som sender din kærlighed og taknemmelighed over denne vision til vores planet. Se jorden fuldstændigt omsluttet af ubetinget kærlighed… Se fremtiden, hvor du bær denne strålende vision af menneskeheden med dit højeste håb. Lad din kærlighed og dedikation gennemstråle alle dine tanker og handlinger, og vid i dit hjerte, at dette virkeligt er muligt og vil ske, hvis vi kan lade det udstråle fra de højeste forhåbninger og guddommelige lys i vores liv.

Kom gradvis tilbage og tag denne overflod af lykke med dig, træk vejret bevidst et par gange og bliv opmærksom på din fysiske krop og åben så langsomt øjnene.

Meditations-teknik, udført i gruppe

Velkommen til jer alle!

Om 60 sekunder begynder vi Verdens Hjerte meditationen, der bliver lavet samtidigt over hele planeten.

heart-meditation-prayer-07Placer jer i en cirkel (eller i en spiral) og hold hinanden i hænderne. Venstre hånd vender nedad (for at modtage energi fra personen til venstre) og højre hånd vender opad (for at sende energi til personen til højre). Slap af og vend opmærksomheden indad.

Nu er der 30 sekunder til vi begynder…

Vi begynder om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Ret opmærksomheden på åndedrættet og følg opmærksomt ind og udåndingen. Mærk hvordan din krop spænder mere og mere af. Indånd frisk ren energi og ånd den brugte energi ud.

heart-meditation-prayer-02Ret opmærksomheden midt i brystet og centerer dig i dit hjerte.

Bliv nu gradvist opmærksom på at hele universet er gennemstrømmet af guddommelig kærlighed. Mærk denne kærlighed strømme ind i dig fra alle retninger og fylde dit hjerte ved hver eneste indånding.

Bliv opmærksom på denne kærlighedsenergi i hjertet på hver eneste deltager i din gruppe og visualiser kærligheden strømme fra dit hjerte, ud gennem din højre hånd til personen til højre for dig. Føl at du modtager kærlighed gennem din venstre hånd fra personen til venstre for dig. Mærke kærligheden strømme fra venstre mod højre, som en strøm af strålende hvidt lys i hele gruppen, og forene jer alle.

Visualiser nu at energien bliver stærkere og stærkere, mere og mere strålende, at den smelter alle barrierer og forskelle mellem jer væk og fjerner al frygt, at den bringer alle jeres hjerter sammen i lykke, kærlighed, enhed, lys og håb.

heart-meditation-prayer-04Mærk kærlighed og lys, der strømmer fra dit hjerte til alles hjerter i hele din by, derefter til alles hjerter i dit land, så til alles hjerter i dit kontinent, og endelig til alles hjerter i hele verden. Læg mærke til, at der gradvist dannes et netværk af hjerter; et vidunderligt magisk kærligheds-væv af lys, broderskab og taknemmelighed for livet, som omslutter hele planeten.

heart-meditation-prayer-05Visualiser nu at jorden er dækket af grønne skove, blomstermarker, krystal klare vandområder, blå himmel, frisk luft, frugtbar jord og dyr, der trives og er fyldt af liv og vitalitet. Forestil dig, at alle jordens mennesker er sunde og raske og at de lever i fred og overflod. At de kun anvender bæredygtig, naturvenlig teknologi og at alle vokser spirituelt og opnår visdom. Se hvordan vi alle træder ind i en ny æra af fred og oplysning, åbenhed og samhørighed.

heart-meditation-prayer-06Brug din intention til at projicere en intens stråle af klar, lysende hvid energi, som sender din kærlighed og taknemmelighed over denne vision til vores planet. Se jorden fuldstændigt omsluttet af ubetinget kærlighed… Se fremtiden, hvor du bær denne strålende vision af menneskeheden med dit højeste håb. Lad din kærlighed og dedikation gennemstråle alle dine tanker og handlinger, og vid i dit hjerte, at dette virkeligt er muligt og vil ske, hvis vi kan lade det udstråle fra de højeste forhåbninger og guddommelige lys i vores liv.

Kom gradvis tilbage og tag denne overflod af lykke med dig, træk vejret bevidst et par gange og bliv opmærksom på din fysiske krop og åben så langsomt øjnene.